Church Painting, YaFu Wang-03


YaFu Wang presents an original water color of the church.